DVD Klinča Sela


Idi na sadržaj

O nama

Dobrovoljno vatrogasno društvo Klinča Sela je dobrovoljna, stručna, humanitarna, neprofitna i nestranačka udruga od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u pogledu zaštite od požara, registrirana pri Uredu za opću upravu Zagrebačke županije.
Društvo je pravna osoba i osnovano je radi promicanja dobrovoljnog vatrogastva te unapređenja zaštite od požara. Za obavljanje vatrogasne djelatnosti Društvo prema Zakonu o vatrogastvu ima vatrogasnu postrojbu.
Društvo na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje vatrogastvo i zaštitu od požara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima nauke, tehnologije i prakse u RH. Aktivni je činitelj u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom te u spašavanju ljudi i imovine prilikom prirodnih i drugih nepogoda.
Društvo prati, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju poslova i zadataka u oblasti zaštite od požara i drugim djelatnostima u skladu sa zakonom, propisima i Statutom.

Najviše tijelo upravljanja Društvom je Skupština koju čine svi izvršni i pričuvni članovi koji su poslovno sposobni. Ostala tijela Društva su Predsjednik, Upravni odbor koji se sastoji od 15 članova, Zapovjedništvo koje se sastoji od 6 članova, te Nadzorni odbor koji se sastoji od 3 člana.
Društvo je udruženo u Vatrogasnu zajednicu Općine Klinča Sela i Zagrebačke Županije, te preko njih u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

Društvo u sadašnjem četverogodišnjem mandatu predstavljaju i zastupaju predsjednik Antonio Grubiša, zapovjednik Ivan Budišćak i tajnik Danijel Budišćak.
Dobrovoljno vatrogasno društvo Klinča Sela osnovano je 1951. godine, djeluje na području Općine Klinča Sela, središnje je društvo B kategorije te broji ukupno 75 člana slijeće strukture:

33 izvršna člana

15 podupirućih

5 veterana

7 pripadnika vatrogasne mladeži

15 djece

Vrati na sadržaj | Povratak na glavni izbornik
chanel replica sale
chanel replica sale
replica watches sale